Statyer

Bronsflickan ”Dimman” står mitt på gårdsplanen sedan1916. Originalet skapades i Paris 1885 av Gusten Lindberg (1852-1932). Hon pryder även Strömparterren nedanför Stockholms Slott. I marmor, signerad 1904, finns Dimman på Nationalmuseum. Dimman finns inalles i 7 exemplar.